Notka prawna

Dane osobowe pozyskane za pomocą serwisu http://www.przeprowadzki.boo.pl nie będą udostępniane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa.

Nasze fotografie

Materiał fotograficzny w serwisie jest własnością Grupa MAXIM (chyba że zaznaczono inaczej), powielanie, kopiowanie i bezpośrednie linkowanie jest zabronione

Ikony

Ikony w formacie .png pochodzą z serwisu